Niet te missenBAV stemt met quasi-unanimiteit voor ontbinding ! alle info

Groenkracht cvba, in vereffening

 
Op de buitengewone algemene vergadering van 23 juli 2014 hebben de coöperanten gestemd voor de ontbinding van Groenkracht CVBA, waardoor alle coöperanten in gelijke mate en op hetzelfde ogenblik zullen uitbetaald worden in functie van de ontvangen gelden. 
 
De huidige stand van zaken kan u terugvinden na het inloggen (via 'documenten').

Wat te doen in het kader van een overlijden: meer informatie.
 

 

 

Berichtgeving

 
 

Aanpassing inloggegevens website

Omwille van veiligheidsredenen werd de inlogcode van de coöperanten gewijzigd. Deze nieuwe code zal meegestuurd worden met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering 2020. Om uw nieuwe code reeds te verkrijgen, gelieve contact op te nemen via groenkracht@vdl.be 

 

Documenten

 
Beste coöperant
 
Via deze link kunt u inloggen om diverse stukken te raadplegen:
 
 
 
Chèr coopérateur
Le lien pour consulter des documents utiles: 
 
 
 

Groenkracht cvba, in vereffening
Maatschappelijke zetel: Lieven Bauwensstraat 20, 8200 Brugge • Tel: +32 (0)50 40 63 29 • groenkracht@vdl.be