Niet te missenBAV stemt met quasi-unanimiteit voor ontbinding ! alle info

Groenkracht CV, in vereffening

 
Op de buitengewone algemene vergadering van 23 juli 2014 hebben de coöperanten gestemd voor de ontbinding van Groenkracht CV, waardoor alle coöperanten in gelijke mate en op hetzelfde ogenblik zullen uitbetaald worden in functie van de ontvangen gelden. 
 
De huidige stand van zaken kan u terugvinden na het inloggen (via 'documenten').

Wat te doen in het kader van een overlijden: meer informatie.
 

 

 

Berichtgeving

 
 29 maart 2022: Afsluitende Algemene Vergadering

 

De notulen van de Algemene Vergadering zijn te raadplegen via de login. Indien u niet over uw inloggegevens beschikt, kan u ons hiervoor contacteren via groenkracht@vdl.be.

Documenten

 
Beste coöperant
 
Via deze link kunt u inloggen om diverse stukken te raadplegen:
 
 
 
Chèr coopérateur
Le lien pour consulter des documents utiles: 
 
 
 

Groenkracht cvba, in vereffening
Maatschappelijke zetel: Lieven Bauwensstraat 20, 8200 Brugge • Tel: +32 (0)50 40 63 29 • groenkracht@vdl.be